Multi Storey Apartment Building

ביטוח דירה

 
 
Skyscrapers

ביטוח מבנה

פוליסת ביטוח מבנה מכסה נזקים הנגרמים למבנה ביתך, למערכות סולריות, מתקני הסקה ועוד מערכות הנמצאות בביתך, עקב נזקי אש, נזקי צנרת, סערה, רעידת אדמה וכדומה. מטרת ביטוח זה היא לדאוג כי השקעתכם העצומה בדירה לא תרד לטמיון עקב אסון טבע או אפילו שריפה מהדירה השכנה. אנו בקבוצת INS מודעים לכן שכל בית שונה ולכל בעל בית צרכים שונים ולכן אנו מציעים מגוון הרחבות נלוות לביטוח זה.