Physical Therapist

ביטוח חובה

כל בעל רכב מחויב לבטחו בביטוח חובה על פי חוק ( פקודת ביטוח רכב מנועי ). פוליסת ביטוח זו הינה הבסיסית ביותר ומכסה נזקי גוף העלולים להיגרם עקב שימוש ברכב בלבד.

עיקרי הביטוח:

  • מימון הוצאות רפואיות

  • פיצוי אובדן השתכרות

  • פיצוי בגין סבל וכאב, בהתאם לקבוע בחוק ( חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 1975 )

הפרמיה המשולמת עקב ביטוח זה הינה בסיסית נמוכה יחסית, ישנם מספר פרמטרים לפיהם חברות הביטוח קובעות את הפרמיה. כל חברת ביטוח פועלת לפי פרמיה שונה ולכן כל חברה מציעה פוליסה בסכום שונה. בעת מכירת הרכב אין למסור לקונה את הביטוח חובה, הביטוח לא יכסה את הקונה ועליכם להחזיר את טופס הביטוח למשרדינו על מנת לקבל פיצוי כספי.

בין הפרמטרים בהם משתמשות חברות הביטוח ניתן למצוא:

  • נפח מנוע הרכב.

  • גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע.

  • ותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע.

  • הימצאותן של כריות אויר ברכב.

חשוב לזכור:
>  יש לוודא כי הביטוח נעשה לדגם הרכב המדויק (סוג הרכב, שנת ייצור ונפח מנוע), וזאת בכדי למנוע פגיעה בכיסוי הביטוח או אי כיסוי ביטוחי כלל.
>  אין למסור לקונה ביטוח חובה !  בעת מכירת הרכב אין למסור לקונה את הביטוח חובה, הביטוח לא יכסה את הקונה ועליכם להחזיר את טופס הביטוח למשרדינו על מנת לקבל פיצוי כספי.
>  החוק בישראל אוסר בפרוש על כל שימוש ברכב ללא ביטוח חובה !