Image by Ravi Roshan

ביטוח חיים

?כיצד מגישים תביעה

אנו בקבוצת INS מאמינים כי ביטוח חיים הינו אחד הביטוחים החשובים ביותר. הוא משמש כמעין חיסכון לטווח ארוך ומבטיח הכנסה בגיל הפרישה, וכן מהווה ביטחון כלכלי לבני משפחתו של המבוטח במידה וחלילה ימות. אז כיצד תוכלו לממש את זכויותיכם במידת הצורך?

ראשית, בכל מקרה של תביעת ביטוח חיים, ישנה תקופת התיישנות של עד 3 שנים בלבד, בהם ואך ורק בהם ניתן להגיש תביעה בגין ביטוח זה לחברת הביטוח. במידה ותקופת ההתיישנות תמה, כל תביעה שתוגש בנושא תידחה.

אולם כמו לכל כלל, גם כאן ישנו היוצא מן הכלל. ישנם מקרים חריגים בהם ערכאה משפטים יכולה לקבוע תקופת התיישנות חדשה וזאת בעזרת מכתב שישלח ע”י בני משפחתו של המבוטח המפרטים את כל הסיבות הרלוונטיות לכך, אך אילו מקרים חריגים ביותר.

ראשית כדי שתוכלו להתקדם עם התביעה – עליכם לדעת מהם זכויותיכם:

1. במקרה מות יקיריכם תהיו זכאים לפיצויים שנצברו על שמו. השאירים (בן\ת זוג וילדים עד גיל 21) יהיו זכאים לפיצויים מהמעסיק האחרון וזאת על פי תצהיר שאירים החתום ע”י עו”ד. תשלום הפיצויים יבוצע לאחר קבלת טופס 161 חתום ע”י המעסיק ואישור מס משלטונות מס הכנסה.
בנוסף תהיו זכאים לכספי פיצויים ממעסיקים קודמים וזאת בהתאם לשומת המס.

2. במקרה וישנם ביטוחי חיים ומנהלים המוטבים שהוגדרו מראש ע”י המבוטח יהיו זכאים לתשלום סכומי ביטוח אילו. במידה והנפטר לא הגדיר מוטבים מראש, הזכאים לכסף יקבעו לפי צו ירושה אותו יוציא בית משפט.

3. במקרה וישנה קרן פנסיה, תשולם פנסיית שאירים לבן/ת הזוג ולילדים תחת גיל 21.

לאחר שאתם יודעים את זכויותיכם, צרו עימנו קשר ואנו נלווה אתכם לאורך כל הדרך על מנת להקל ולקצר עבורכם את התהליך. אנו זמינים בטל’ 1-700-70-70-55.

אז מהו תהליך התביעה?

  • עם יצירת הקשר עימנו אנו נישלח לכם מסמכים אותם עליכם למלא עם כל הגורמים המעורבים בעניין, לאחר מילוי המסמכים אנו נבדוק את תקינותם ואת זכאותכם לפיצוי מחברת הביטוח לפי תנאי הפוליסה ותנאי החוזר של המפקח על הביטוח לעניין הגשת תביעה.

  • במידה ונמצא אתכם זכאים לפיצוי, אנו נגיש עבורכם את המסמכים למחלקת התביעות של חברת הביטוח ונעדכן אתכם מידית במידה וחסרים מסמכים.

  • לאחר השלמת העברת כל המסמכים למחלקת התביעות של חברת הביטוח, היא תדון בבקשתכם ותחזיר לנו תשובה לגבי אישור התביעה או דחייתה. אנו ניצור עמכם קשר ונעדכן אתכם בכל הקשור לנושא ותשלום מחברת הביטוח יגיע או שלא יגיע אל חשבונכם לפי החלטת חברת הביטוח.

     

במידה ומדובר על ביטוח חיים או מנהלים, מיד עם אישור התביעה חברת הביטוח תדאג להסדיר את התשלום בעזרת המחאה או העברה בנקאים ישירות לחשבונכם.

במידה ומדובר על תביעה כנגד קרן פנסיה, מיד עם אישור התביעה תשלם קרן הפנסיה קצבה חודשית לשאירים הזכאים לכך. תשלום הפנסיה כפוף לניכוי מס במקור עפ”י הנחיות מס הכנסה. הסכומים ישולמו באמצעות העברה לחשבון בנק שיקבע על פי מסמך מתאים אותו תגישו עם הגשת מסמכי התביעה לחברת הביטוח.