Prescription Drugs

ביטוח חיים לחולים כרוניים

ביטוח חיים הינו אחד הביטוחים החיוניים ביותר לאדם, במיוחד אם הוא בעל משפחה ומפרנס עיקרי. ביטוח מסוג זה נועד על מנת להבטיח את עתידם הכלכלי של בני משפחתו של המבוטח לאחר מותו וכן על מנת שחובותיו לא יעברו למקורביו לאחר מותו.

אדם בריא המעוניין בביטוח חיים עובר תהליך מסורבל יחסית הכולל מילוי טפסים והצהרות בריאות.
אדם חולה המעוניין בביטוח חיים לרוב נתקל בדלתות סגורות וסירובים, חברות הביטוח פוחדות לקחת אחריות על אותם חולים ומוותרות על לקוחות אלה. במידה וחברות הביטוח כן מסכימות לבטח חולה הסובל ממחלה כרונית בביטוח מסוג זה, על החולה להציג בפני חברת הביטוח את כל עברו הבריאותי, ללא יוצא מן הכלל- דבר הפוגע קשות בפרטיותו.

אנו בקבוצת INS מודעים לחוסר ההוגנות במצב הקיים ומציעים ביטוח חיים גם לחולים הסובלים ממחלות כרוניות. את הפוליסה כל אדם שלא התקבל לפוליסת החיים הרגילה יכול לרכוש ללא צורך בהצהרת עברו הבריאותי.

ביטוח זה מכסה בין היתר:

  • חולי סרטן

  • חולי טרשת נפוצה

  • חולי כליות

  • חולי סכרת

  • חולי איידס

  • חולי פרקינסון

הפוליסה כוללת בין היתר:

  • כיסוי עד גיל 67.

  • גבול אחריות של עד 850 אלף ₪.

  • ביטוח מתאים לשם לקיחת משכנתא.

חשוב לזכור:
>  בעבר היו מקרים בהם חולים רכשו ביטוח חיים רגיל ללא הצהרה על עברת הבריאותי. לאחר מותר תביעת מקורביהם נדחתה מכיוון שחברת הביטוח טענה שרומתה ע”י המבוטח ולכן אינה מחויבת לפוליסה.
>  מחיר הביטוח נקבע על פי גילו של המבוטח ומתעדכן מדי שנה.
>  גיל הכניסה המקסימאלי לביטוח הינו 60, גיל סיום הביטוח הינו 67 (גיל פנסיה), אך ישנם פוליסות שבהם גיל סיום הביטוח יכול להגיע ל-70.