Driving Lesson

ביטוח לנהג חדש וצעיר

ביטוח נהג חדש הוא למעשה ביטוח רכב כמו של כול נהג המחויב על פי חוק בביטוח רכב חובה, וכן בביטוח צד ג’ וביטוח מקיף. ההבדל היחיד בין פוליסות הביטוח הרגילות לבין פוליסות הביטוח לנהגים חדשים וצעירים הוא בתעריפי הביטוח.

מחירי הביטוח נקבעים לפי רמת הסיכון של הנוהגים ברכב בדרך קבע להיקלע לתאונה. מכיוון שנהגים חדשים וצעירים הם חסרי ניסיון, רמת הסיכון שלהם להיקלע לתאונה מוגברת, ולכן גם תעריפי הביטוח עולים בהתאם.

מיהו נהג חדש?
הגדרתו של נהג חדש לפי החוק לא תמיד תואמת את הגדרתן של חברות הביטוח, ישנם חברות ביטוח המגדירות נהג חדש כמי שטרם מלאו לו שנה של נהיגה, וישנם חברות ביטוח הדבקות בהגדרת החוק, קרי נהג חדש הוא נהג בעל וותק נסיעה של פחות משנתיים.

מיהו נהג צעיר?
ראשית חשוב להבין שנהג צעיר היא איננה הגדרה על פי חוק, אלה הגדרתן של חברות הביטוח לנהגים חסרי ניסיון. חברות הביטוח מגדירות נהג צעיר כנהג שתרם מלו לו 24. הן גובות עבור ביטוח נהג צעיר, כמו על ביטוח נהג חדש, פרמיה נוספת – כך שביטוח הרכב יקר יותר גם בפרמיה המשולמת וגם בהשתתפות העצמית. 

 הנחיות משרד התחבורה לנהגים חדשים

עצם הגדרתו של נהג חדש על ידי משרת התחבורה הינה במטרה להטיל הגבלות על הנהג, הגבלות אלה נולדו עקב ריבוי התאונות בהם מעורבים נהגים חדשים. על נהגים חדשים לשים לב להנחיות הבאות של משרד התחבורה:

  1. הצגת שלט “נהג חדש”

  2. נהיגה עם מלווה

  3. הגבלה על מספר נוסעים

  4. קורס ריענון בשנה החמישית להוצאת הרישיון

מה לא לעשות בכדי להוזיל את עלויות הביטוח?
בביטוח חובה יש לציין את גיל וותק הנוהגים ברכב “בדרך קבע”. אסור להחסיר פרטים או למסור פרטים לא מדויקים.
האם חייל החוזר פעם בחודש הוא נהג בדרך קבע? חד משמעית כן. החייל נוהג בדרך קבע פעם בחודש.
אז מי הוא נהג חדש ברכב שלא בדרך קבע? נהג מזדמן שבאופן לא צפוי נהג ברכב.

אנו בקבוצת INS מעמידים לרשותכם את מיטב המומחים לביטוחי רכב, אשר ילוו אתכם ויתאמו את ביטוח הרכב שלכם לצרכיכם. בין אם יש לכם נהג חדש או צעיר, חייל או תלמיד – אצלנו תקבלו את ההצעה המתאימה והמשתלמת ביותר עבורכם !