Skyscrapers

ביטוח מבנה

פוליסת ביטוח זו מכסה מגוון רחב של נזקים העלולים להיגרם למבנה הדירה ועלולים לגרום להשקעה אותה אתם משקיעים בדירה לרדת לטמיון.

הפוליסה כוללת בין היתר:

  • נזקי אש

  • נזקי צנרת

  • מערכות סולריות

  • נזקי סערה ורעידת אדמה

  • מתקני הסקה 

אנו בקבוצת INS מודעים לכך שכל בית שונה וכל בית זקוק לכיסויים שונים, לכן אנו מציעים מגוון רחב של הרחבות לביטוח זה, בין היתר:

הרחבה לערך הקרקע – מיועד לבתים משותפים, מאפשר פיצוי על ערך קרקע במקרים בהם נגרם נזק כבד לבניין.

הרחבה לחבות כלפי הציבור – ביטוח שמטרתו להדן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות צד ג’ שנגרמו עקב רשלנותם במהלך השימוש בדירה. ההרחבה כוללת חבות בגין נזקים שנגרמו מכלב (למעט כלבים מגזעים מסויימים).

הרחבה לחבות מעבידים – ביטוח שמטרתו להגן על המבוטח מפני תאונות עבודה של עובד משק הבית שנגרמו ו/או התפתחו במהלך שעות העבודה.

 

על מנת להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולהבטיח הגנה מלאה על השקעתכם בדירה אנו קבוצת INS ממליצים על רכישת פוליסת תכולה לדירה.

חובת קיום

ישנם מקרים בהם אדם הרוכש ביטוח דירה מחויב לרכוש פוליסת ביטוח זו, אחד המקרים הוא בעת לקיחת משכנתא. מוסד פיננסי הנותן משכנתא, הלוואה בהיקף של מאות אלפים ולעיתים גם מיליוני שקלים, רוצה להבטיח את החזרת השקעתו, לכן המוסד מחייב כל אדם הלוקח משכנתא לשעבד נכס או לרכוש ביטוח דירה לחלופין.

 חשוב לזכור כי פוליסת ביטוח זו, במיוחד אם היא נלקחה בצמוד למשכנתא, מלווה אתכם לאורך שנים רבות, ולכן אפילו חיסכון של שקלים בודדים בכול חודש עלול להצטבר לסכומים גבוהים בטווח הארוך.