Plane

ביטוח בסיסי

הביטוח ניתן לרכישה און ליין 

או באופן טלפוני בטל’ 1-700-70-70-55

אם חצית את גבולות הארץ אפילו רק לכמה שעות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי לא יאפשר לך קבלת טיפול רפואי, כל עוד אתה מחוץ לגבולות ישראל, ולכן זו הסיבה שחשיבותו של ביטוח נסיעות לחו”ל היא גבוהה. זוהי האפשרות היחידה שלך להיות מכוסה הן מבחינה רפואית והן מבחינת נזק למטען מחוץ לגבולות הארץ.

הסבירות שיקרה לכם משהו בחו”ל יחסית נמוכה ולכן גם עלות הביטוח יחסית נמוכה ונעמדת על דולרים בודדים ביום בהתאם לגיל המבוטח, מצבו הבריאותי, מסלול הטיול והציוד אותו אתם לוקחים עמכם.

הפוליסה כוללת:

 • כיסויים בגובה 1,200,000 $

 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז

 • הטסה רפואית

 • רעידת אדמה

 • מטען אישי נלווה

ניתן לרכוש בתוספת פרמיה:

 • ספורט אתגרי/תחביבי

 • איתור וחילוץ

 • ספורט חורף

 • מחשב נישא

 • טלפון נייד

 • החמרת כול מחלה קיימת

 • הריון עד גיל 42

 • אופניים

 

חשוב לזכור:
>  הביטוח מכסה נזקים גופניים וכן נזקים למטען אישי בהתאם לכפוף בפוליסה.
> יש ליידע אותנו במידה ואתם לוקחים עמכם ציוד יקר ערך. במקרה שכזה, יכול להיות שתידרשו בהשתתפות עצמית בהתאם לסוג הציוד וערכו.
>  ניתן לרכוש את הביטוח לתקופה של עד 180 ימים.
>  הגיל המרבי לרכישת הביטוח הינו 85.