Expecting

ביטוח לנשים בהריון

ההרחבה ניתנת לרכישה און ליין 

או באופן טלפוני בטל’ 1-700-70-70-55

פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל לנשים בהריון הינה הרחבה ייחודית המעניקה כיסויים נוספים, מעבר לנכלל בפוליה הרגילה, לטיפולים ייחודיים לנשים בהיריון. על מנת שהכיסויים יכללו, על האישה לוודא כי ההרחבה תואמת את שבוע ההיריון בו נמצאת האישה ושהכיסוי תקף לשבוע בו היא נמצאת.

הפוליסה כוללת בין היתר:

  • כיסויים בגובה של 1,000,000 $

  • הטסה רפואית לישראל

  • רעידת אדמה

  • כיסוי לסיבוכי הריון

  • החמרה לא צפויה במצב האישה או העובר.

 

חשוב לזכור:
>  ישנם חברות ביטוח הכוללות בפוליסה כיסוי ללידה מוקדמת וטיפול בעובר.
>  ניתן לרכוש פוליסה זו לתקופה מקסימלית של עד 90 יום.
>  כיסוי הפוליסה תקפים עד לשבוע 30 או 32 להיריון (תלוי בחברת הביטוח המבטחת)
>  ביטוח הנסיעות להיריון מיועד לנשים בהריון תקין, אשר בצעו מעקב סדיר ובדיקות סטנדרטיות המבוצעות בדרך כלל במהלך היריון.