Image by Suhyeon Choi

ביטוח נסיעות לחו"ל

?כיצד מגישים תביעה

אירוע ביטוחי בעת שהייה בחו”ל יכול להיות מפחיד ומלחיץ, אך למרות שאתם בארץ זרה – אתם לא לבד.
ראשית עליכם להתקשר לטלפון החירום הפועל 24 שעות ביממה אותו תקבלו בזמן הפעלת פוליסת הביטוח, שם יענה לכם סוכן מטעם חברת הביטוח שינחה אתכן. אנו קיבצנו עבורכם מספר עצות כלליות לפעולה, אין לראות בהן כמחליפות את הוראות הסוכן/רפרנטית במוקד הטלפני.

מספרי חירום :

הראל
00-972-3-7547030  (שיחה מחו”ל)
03-7547030  (שיחה מישראל)

כלל 
00-972-3-5620000  (שיחה מחו”ל)
03-5620000  (שיחה מישראל)

הפניקס
00-972-9-8920930  (שיחה מחו”ל)
09-8920930  (שיחה מישראל)

טיפול רפואי בחו”ל

במקרה של בעיה רפואית במהלך השהות בחו”ל, ראשית עליכם להתקשר למוקד החירום. במידת הצורך המוקד יפנה אתכם למוסד הרפואי הקרוב למיקומכם ובמקרה של אשפוז ישלם על הטיפול ( בכפוף לפוליסה ).
עם שובכם ארצה אנו נעזור לכם בטיפול התביעה מול חברת הביטוח.
חשוב ביותר להביא עמכם ארצה:

 •  דו”ח מיון

 • מסמכי אשפוז הכוללים טפסי אבחנה, סיבת הטיפול ומסמך מהרופא המטפל.

 • קבלות בגין תשלום על טיפול רפואי.

 • מרשמים עבור תרופות וקבלות על קנייתן.

לאחר שנציג תביעות מטעם חברת הביטוח יפתח דיווח אודות האירוע עליכם למלא את הטפסים הבאים ולמסור לנו:

 • שאלון תביעה מלא וחתום.

 • כתב ויתור על סודיות רפואית.

 • העתק כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע.

במידה ונזקקת לטיפול של רופא ולא של מוסד רפואי, הקפד לקבל מהרופא המטפל:

 • מסמך הכולל אבחנה, סיבת טיפול ותולדות האירוע.

 • קבלות מקוריות בגין תשלום לרופא.

 • מרשמים וקבלות מקוריות בגין רכישת תרופות על פי מרשם.

בעת סיום העברת הטפסים מחלקת התביעות של חברת הביטוח תבדוק את תביעתך ופיצויים יגיעו או שלא יגיעו לחשבונך בהתאם לאירוע ולתנאי הפוליסה.

נזק או אובדן מטען אישי

במקרה של נזק או אובדן של המטען האישי הקפד להמציא ולשמור את המסמכים הבאים:

 • אישור מקורי של המשטרה המקומית או אסמכתא של גורם רשמי (שדה תעופה, תחנת רכבת וכו’) במקום בו האירוע התרחש ובסמוך למועד האירוע ככל שניתן.

 • אם המטען אבד או ניזוק בהיותו תחת השגחה של מוביל אווירי או יבשתי דרוש אסמכתא מהמוביל.

 • קבלות רכישה על הפריטים שאבדו או ניזוקו.

עם שובך ארצה צור עימנו קשר ואנו נדאג לידע את חברת הביטוח. לאחר הדיווח לחברת הביטוח יהיה עליך למלא ולהעביר את הטפסים הבאים (בנוסף לטפסים שציינו לעיל) :

 • שאלון תביעה מלא וחתום.

 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות וסוג האירוע.

 • (אם אין בידך קבלות רכישה על הפריטים שניזוקו או אבדו, שווי הפריטים יוערך על ידי חברת הביטוח בניכוי בלאי.)

בעת סיום העברת הטפסים מחלקת התביעות של חברת הביטוח תבדוק את תביעתך ופיצויים יגיעו או שלא יגיעו לחשבונך בהתאם לאירוע ולתנאי הפוליסה.