Retired Happy Couple

ביטוח פנסיוני

אנשים רבים רואים בנושא החיסכון הפנסיוני כ”נושא של מבוגרים”, זוהי טעות. חשוב שהחיסכון הפנסיוני יהיה בתודעה כבר מגיל צעיר, בעיקר מסיבה אחת – ככול שמתחילים לחסוך מוקדם יותר, נהנים מריביות רבות יותר, צוברים כסף רב יותר ומבטיחים עתיד בטוח יותר.

החיסכון הפנסיוני הוא בעצם תחליף למשכורת החודשית הקבועה, בתקופת הפרישה המשכורת החודשית תגיע מהחיסכון הפנסיוני בצורה של קצבה. חיסכון זה נחשב לחיסכון לטווח ארוך עם ביטוח חיים היכול לכלול אחת או יותר מהתוכניות הבאות:

  • פנסיית חובה

  • קרן פנסיה 

  • ביטוח מנהלים

מכיוון שכול אדם שונה, כך גם צרכיו שונים וייחודים, מבנה החיסכון הפנסיוני משתנה מאדם לאדם ולכן אנו מדגישים שחשוב ומומלץ להתייעץ עם אחד מאנשי המקצוע שלנו בקבוצת INS המכיר את התוכניות השונות, ויכול להתאימן לצרכי המבוטח.

איזו תוכנית עדיפה ? האם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או שילוב ביניהם ?

ברמות שכר עד השכר הממוצע במשק, יש עדיפות לקרן הפנסיה. מעבר לכך – ניתן לשקול שילוב של קרן פנסיה עם ביטוח מנהלים, וזאת במטרה ליהנות מיתרונות קרן הפנסיה (עלות כיסויים ביטוחים זולה, אג”ח מיועדות ודמי ניהול נמוכים) עם ביטוח מנהלים המאפשר הגנה מפני סיכון עלייה בתוחלת החיים (מקדם המרה מובטח), תשובה אישית לשאלה תלויה במאפיינים האישיים, כגון: צרכים ביטוחים, גיל, מקצוע, מצב בריאותי, שכר, העדפת ודאות, סיכון ורמת חשיפה לשינויים.

ניתן אומנם להעריך שבשל הפערים המשמעותיים בדמי הניהול ובעלות הכיסויים, מרבית האוכלוסייה תעדיף להשקיע בקרן פנסיה, אולם בבחירת קרן הפנסיה רצוי לבדוק מרכיבים נוספים באפיק החיסכון מעבר לדמי הניהול, אז כיצד תדע איזו תוכנית מתאימה לך? תשובה לשאלה זו תוכל לקבל ממיטב המומחים של קבוצת INS.