ביטוח צד ג’

פוליסת ביטוח צד ג’ מכילה כיסוי לנזק הנגרם לצד שלישי ע”י רכבך. בנוסף הפוליסה מכילה הגנה משפטית מפני תביעות צד ג’ בגין נזקים אשר לטענתו נגרו לרכבו או רכושו עקב השימוש ברכבך. אנו בקבוצת INS ממליצים לבטח כל רכב שאינו מבוטח בפוליסת ביטוח מקיפה לרכב בפוליסה מסוג זה, במקרה הצורך, פוליסה זו יכולה לחסוך לכם הוצאות כספיות רבות בגין תשלומי פיצויים עקב נזק או הגנה משפטית.

Image by C Joyful