Back from School

ביטוח תושב חוזר

ביטוח רפואי לתושב חוזר מעניק כיסוי לטיפולים רפואיים להם תושב חוזר אינו זכאי לקבל מהביטוח הלאומי במידה ואינו שילם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעת שהייתו בחו”ל.

עקב אי התשלום לביטוח הלאומי התושב החוזר אינו זכאי לטיפולים הרפואיים הבסיסים הכלולים בביטוח בריאות הממלכתי ולכן אנו בקבוצת INS ממליצים לרכוש ביטוח רפואי זה לתושב החוזר.

פוליסת ביטוח זו כוללת בין היתר:

  • הוצאות אשפוז.

  • הוצאות חדר מיון.

  • פינוי באמבולנס לבית החולים.

  • ביקור אצל רופא משפחה.

  • רופא מומחה.

  • בדיקות מעבדה.

  • טיפול חירום בשיניים.

ללא ביטוח זה תישאר לבדך אל מול העלויות העצומות של הטיפול הרפואי אותם רוב האנשים אינם יכולים לשלם מכיסם הפרטי.
עלות דמי הביטוח הינה זעירה ביותר ביחס לעלויות הטיפול הרפואי ולכן אנו בקבוצת INS מקווים שתעשו את הדבר הנכון ולא תיקחו סיכונים מיותרים.

מדוע תושב חוזר אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מהמדינה?

כל תושב ישראל השוהה יותר משנתיים בחו”ל ולא משלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות הממלכתי, או שהוא מפגר ביותר מ-12 תשלומים אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מטעם המדינה, ככל אזרח.

על מנת לזכות שנית בזכות לכיסוי רפואי מטעם המדינה על התושב החוזר להמתין בין חודש לשישה חודשים או לשלם סכום חד פעמי לביטוח הלאומי.
על כל שנה בה שהה בחו”ל על התושב החוזר להמתין חודש, אך גם אם שהה מעל שש שנים בחו”ל, התושב החוזר לא יחכה מעל לחצי שנה על מנת לזכות בחזרה בזכותו לכיסוי רפואי מטעם המדינה.
על מנת לבטל לחלוטין את תקופת הביטוח על התושב החוזר לשלם לביטוח לאומי סכום חד פעמי בתשלום בודד העומד על 10,230 ש”ח.

חשוב לדעת:
>  במידה והשהיה בחו”ל הייתה לצורך טיפול רפואי, המוסד לביטוח לאומי רשאי לקצר את תקופת ההמתנה.
>  קטין החוזר או אזרח עולה אינם מחויבים בתקופת המתנה. כבר מהביקור הראשון במשרד הקליטה הם רשאים להגיש בקשה לביטוח לאומי שיכירו בהם כתושבים מן השורה, להירשם לקופת חולים בה יחפצו ולהגיש בקשה לקבוצת ילדים במידה ויש להם ילדים מתחת לגיל 18.