Tourist

ביטוח תיירים

ביטוח רפואי לתיירים הינו חשוב ביותר, תייר הנכנס לישראל אינו זכאי לקבלת טיפול רפואי כאזרח מן השורה בשל מעמדו ולכן נמצא לבדו אל מול העלויות הטיפול הרפואי הגבוהות שבארצנו.

ביטוח בריאות לתיירים בישראל מעניק כיסוים רבים במסגרת קופות החולים הרגילות ובתי החולים, וכוללים בין היתר:

 • פינוי באמבולנס לבית החולים.

 • הוצאות אשפוז.

 • הוצאות חדר מיון

 • הוצאות רפואיות שלא במסגרת אשפוז.

 • ביקור רופא משפחה.

 • צילום רנטגן וחבישה.

 • עזרה ראשונה.

 • קבלות שירותים בקופות החולים.

בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בקבלת שירותי בריאות ללא כיסוי ביטוחי, אנו בקבוצת INS ממליצים לרכוש ביטוח זה ולשלם את דמי הביטוח הזעומים יחסית לעלויות אותם יצטרכו התיירים לשלם במקרה חירום.

תהליך הצטרפות

תהליך ההצטרפות הינו פשוט ומהיר, מותנה במילוי שאלון רפואי קצר במיוחד, מילוי טפסים נוספים, ביצוע תשלום והעברת חומר להליך חיתום מהיר. בגלל מהות הביטוח והאוכלוסייה לה הוא מיועד, הביטוח נכנס לתוקפו מהר מאוד ובדר”כ ללא תקופת המתנה או הכשרה כמקובל בביטוחים רפואיים אחרים.

עם כניסת הביטוח לתוקף התייר יקבל כרטיס מגנטי ייעודי ומיוחד לשימוש בקופות החולים אשר ישמרו את נתוניו הרפואיים במחשביהם במידה וישוב בעתיד לישראל. הטיפול הרפואי והשימוש בכרטיס המגנטי דומה לאופן הפעולה של מבוטחי הבריאות בישראל.

למי מתאימה הפוליסה?

פוליסת ביטוח בריאות לתיירים מתאימה לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבד תיירים המגיעים לישראל למטרות חופשה או טיול. הביטוח מתאים לכל אדם השוהה בישראל לתקופה קצובה, קצרה או ארוכה, ומעוניין בכיסוי רפואי לאורך תקופת שהותו בארץ.

הביטוח מתאים בין היתר:

 • לתושבי חוץ.

 • סטודנטים זרים.

 • ספורטאים זרים.

 • דיפלומטים ועובדי נציגויות זרות.

 • יהודים המגיעים מחו”ל ללמוד בישיבות.

מוקדי שירות:

לנוחיות התיירים או כול אזרח חוץ המבוטח בביטוח ייחודי זה, קיים מוקד שירות הפועל סביב השעות לאורך כל ימות השבוע. מוקד זה מאויש על ידי אנשי שירות הדוברים שפות שונות. כך שהתיירים יוכלו ליהנות לרוב משרות בשפת האם ועזרה בקשר השוטף עם הצוות הרפואי המטפל בו.

חשוב לזכור:
>  פוליסת ביטוח זו מוגבלת לשנה מקסימום אך לא מוגבלת למינימום ימי ביטוח.
>  הפוליסה חשובה ביותר לתיירים אשר טסו לחופשתם בישראל ללא רכישת ביטוח נסיעות לחו”ל במדינת מוצאם.
>  ביטוח תיירים בישראל אינו מהווה ביטוח לעובדים זרים ואינו מתאים לשמש ככזה על פי חוק.
>  במרבית הפוליסות ניתן לרכוש את הביטוח לתיירים עד גיל 70.