Modern Living Room

ביטוח תכולה

דירתכם מאובזרת במכשירים חשמליים רבים, רהיטים וחפצים יקרי ערך. על מנת שתוכל לישון בשקט גם מחוץ לבית וליהנות מהגנה ביטוחית למגוון רחב של סכנות, אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח זו.

הפוליסה כוללת בין היתר:

 • גובה כיסוי בהתאם לתכולת הדירה, נקבע ע”י שמאי מומחה הנשלח מטעם חברת הביטוח ובמימונה.

 • רעידת אדמה

 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

 • פריצה, גניבה, שוד  – או ניסיון ביצועים

 • נזק מכלי רכב או טייס

 • נזקי אש, ברק, סערה וגשם

 • אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק הנגרם באשמת המבוטח

כל משפחה הינה בעלת אופי שונה, תכולת בית שונה וכן שימוש שונה בבית. לכן אנו בקבוצת INS מעמידים לרשותכם מספר רב של הרחבות לפוליסת ביטוח התכולה לביתכם על מנת שתוכלו ליהנות מכיסוי ביטוחי רחב אפילו יותר.
בין היתר:

 • הרחבה לחבות כלפי הציבור – הרחבה שמטרתה להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות צד ג’ שנגרמו עקב רשלנותם בשימוש בדירה.

 • הרחבה לחבות מעבידים – הרחבה שמטרתה להגן על דיירי הבית מפני תביעות עובדי משק הבית בגין תאונות או פציעות שנגרמו להם במהלך העבודה בבית או בעקבותיה, (תשלום הפיצוי הינו מעבר לתשלום המגיע להם מהביטוח הלאומי). ההרחבה כוללת חבות בגין נזקים שנגרמו מכלב (למעט כלבים מגזעים מסויימים).

 • הרחבה לעסק – מיועד לאנשים המנהלים עסק בביתם. הרחבה זו חלה על חלקי הבית בהם נמצא המשרד, הקליניקה או כל עסק אחר. ההרחבה כוללת כיסויים לרכוש העסק וכן אחריות כלפי צד ג’.

 • הרחבות “כל הסיכונים” – מכסה אובדן, שוד ושבר בדירה ומחוץ לה, (תקף בארץ בלבד). ניתן לכלול בהרחבות אלה תכשיטים, מצלמות, מחשבים וכלי נגינה.

 • הרחבה לנזקי טרור.

 • הרחבה לשירות תיקון למכשירי חשמל.

 • ביטוח תאונות אישיות למשפחה – מכיל כיסויים בגין פגיעה גופנית בסכומים המוגדרים בביטוח.

 

על מנת להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולהבטיח הגנה מלאה על השקעתכם בדירה אנו קבוצת INS ממליצים על רכישת פוליסת מבנה לדירה.

 כיצד נקבע גובה הפרמיה?

 שווי הרכוש הינו מרכיב עיקרי המשפיע על גובה הפרמיה, אך הוא לא היחידי. מרכיב חשוב נוסף הינו מיקום הדירה. בעלי דירה הממוקמת בשכונה המועדת לפורענות יאלצו לשלם פרמיה גבוה יותר עבור ביטוח זה בשל המסוכנות המוגברת לפריצות.

בנוסף בעלי בתים פרטיים או דירות קרקע ישלמו פרמיה מוגברת גם כן וזאת בשל העדפתם של הפורצים לשדוד דירות אילו.

לא כל המרכיבים מעלים את גובה הפרמיה, ישנם מרכיבים רבים שיכולים להוריד את גובה הפרמיה וזאת בשל הקטנת הסיכוי לפריצות. בנוסף לבעלי דירות הממוקמות בקומות הביניים בבניין, גם בעלי דירות שיתקינו דלת פלדה וסורגים בחלונות ייהנו מפרמיה נמוכה יותר, כמו כן מי שיתקין כספת או מערכת אזעקה.

אי כיסוי ביטוחי

כמו לכל פוליסת ביטוח, כך גם בפוליסת ביטוח זו ישנם מספר פריטים שאינם הכללים בכיסויים הביטוחים.
בין היתר:

 • בעלי חיים

 • כרטיסי שייט או טיסה

 • כלי רכב ממונעים

 • ניירות ערך ואיגרות חוב

 • כלי נשק

 • כתבי יד

חשוב לזכור:
>  באפשרותך להוזיל את עלותו של ביטוח זה ע”י הגדלת ההשתתפות העצמית.
>  כל פריט השייך לכם ונמצא מעבר לדלת הבית, גם אם זה בחדר המדרגות או ברחבת הכניסה לבניין, אינו נכלל בכיסוי הביטוחי (אלה אם כן צוין אחרת בפוליסה).
>  ערך תכולת הדירה יכול להיקבע ע”י שמאי מטעם חברת הביטוח או ע”י מידע אותו אתם יכולים למסור לחברת הביטוח.
>  יש לוודא כי תנאי המיגון המצוינים בפוליסה תואמים את הקיים בפועל בדירה.
>  יש לוודא כי סכומי הביטוח הכתובים בפוליסה שינם מעודכנים ובערך כינון (ערך כחדש).