Patient with Healthcare Nurse

ביטוח בריאות וסיעוד

אנו בקבוצת INS, מחזיקים בדעה כי צריך להבטיח את העתיד. ביטוח בריאות מאפשר לך לבנות סל ביטוח בריאות פרטי, הכולל כיסוי בריאותי מקיף לכל צורך, בארץ ובחו”ל. אנו מאמינים שביטוח בריאות הוא בבחינת חובה ותפקידנו להבטיח את ההגנה הנכונה והרחבה ביותר.

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים :

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי – חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ”י רצונו ולהיות מכוסה בסל של שירותים רפואיים בסיסיים. חוק הבריאות הממלכתי חשוב וחיוני ומעניק סל שירותים בסיסיים אך מתאים בעיקר לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד. גם שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, לא מכסים את כל הצרכים הרפואיים להם אנו זקוקים או חלילה עלולים להזדקק בעתיד. ראה עיקרי החוק.

  • שב”ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) – תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות וכדומה, אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולונטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: “כללית מושלם”, “מכבי זהב”, “מאוחדת עדיף” ועוד.

  • ביטוח בריאות פרטי – שר”פ, חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו”ל, השתלות בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב”ן או בחוק הבריאות הממלכתי. 

במצב הנוצר בו יש מגוון רחב של ביטוחי בריאות המכילים כיסויים שונים, קורה לא פעם שמבוטח משלם פעמיים על אותו כיסוי ביטוחי הניתן משני מסלולי ביטוח שונים, אנו בקבוצת INS מודעים לכפילות הביטוחית הנוצרת ולחוסר ההוגנות הנוצר בעקבותיה כלפי המבוטח. לכן אנו, עם מיטב אנשי המקצוע וחברות הביטוח הפועלות בתחום הבריאות, דואגים כי הלקוח לא ישלם פעמיים על אותו כיסויי רפואי וכי יקבל כיסוי רחב ככול הניתן בהתאם לצרכיו.

 
 
Hospital Staff

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי, שר”פ, חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו”ל, השתלות בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב”ן או בחוק הבריאות הממלכתי.