Stock Exchange

השקעה וחיסכון

 
 
Israeli Currency Notes

קרן השתלמות

אפיק קרנות ההשתלמות הינו אפיק החיסכון הפיננסי היחיד המאפשר צבירת כספים לטווח קצת ובינוני לכל מטרה, ובנוסף פטור ממס. ההצטרפות לקרן ההשתלמות הינה הטבה אותה מעניק המעסיק לעובד. אם אתה מעסיק המעוניין להעניק הטבה זו לעובדיך – עשה זאת נכון – עשה זאת בקבוצת INS.