Image by Annie Spratt

חיסכון לילדים

היום יותר מתמיד אתם צריכים לדאוג לעתיד ילדיכם. במהלך חייו ילדיכם יצטרף ללימודים אקדמאיים, ירכוש דירה, יתחתן וכדומה, וכדי שתוכלו לעזור לו לעמוד בסכומים גדולים אלה, רצוי להתחיל לחסוך כספים עבורו במסגרת של תוכניות חיסכון לילדים, כבר מרגע היוולדם. בעזרת הפקדה חודשית של סכום לא גדול במהלך השנים, יכול להצטבר סכום מכובד של כסף שיוכל לעזור לילדכם בתחילת חייהם הבוגרים.

מכיוון שהשוק של תכניות החיסכון לילדים מרווח ומפותח מאוד ויש היצע רב, התנאים שלהן משתנים ממקום למקום וממסגרת של תכנית אחת למסגרת של תכנית אחרת. מכיוון שאלו הן תכניות חיסכון לתווך ארוך מאוד, חשוב לפקוח עיניים ולהיות עם אצבע על הדופק לגבי התנאים, כדי להרוויח כמה שיותר מהחיסכון. למשל: אדם שחוסך מספר שנים בתכנית אחת יכול למשוך את הכסף ולהעבירו לתכנית אחרת, משתלמת עבורו יותר באותו זמן נתון.

בנוסף, מהלך החיים לא תמיד צפוי, ואובדן כושר עבודה או מוות של אחד ההורים עקב מחלה או תאונה משאיר את הילד ללא עזרה ותוכנית החיסכון יורדת לטמיון. לכן אנו בקבוצת INS מציעים פוליסות ביטוח לתוכניות החיסכון לילדים אשר במידה ויתרחש אירוע ביטוחי לאחד ההורים, הביטוח ימשיך להפריש לתוכנית החיסכון של הילד קצבה חודשית עד הגיעו לגיל המצוין בפוליסה.

מרכיבי החבילה:

  • תכנית חסכון לילדים עם כיסויים ביטוחים אטרקטיביים וייחודיים בהתאמה אישית.

  • גמישות ונזילות מלאה, אפשרות למשיכת הכספים מהחבילה בכול עת ללא קנסות.

  • דמי ניהול מופחתים ביחס לאלטרנטיבות, יותר כסף נחסך לילדיך.

  • מגוון אפשרויות השקעה מגוון מסלולי השקעה המותאמת להעדפותיך האישיות.

  • ביטוח פוליסת החיסכון המקנה הפרשה חודשית קבועה לתוכנית החיסכון לילד עד הגיעו לגיל הנקוב בפוליסה. הביטוח מופעל רק במידה וקורה לאחד ההורים אירוע ביטוחי המצויין בפוליסה.