Friends On A Walk

חיסכון פנסיוני

 
 
Elder Couple

תכנון לגיל השלישי

העליה ברמת ותוחלת החיים, יוקר המחיה וההוצאות הנדרשות עקב מעבר מרפואה ציבורית לפרטית, כל אלה הפ רק חלק מהסיבות שבגינן קצבאות הפנסיה כבר אינן מספיקות וישנו צורך בתכנון כלכלי נכון לקראת הפרישה והערכות פיננסית מבעוד מועד. על מנת שתוכלו להבטיח את עתידכם אנו בקבוצת INS מעמידים עבורכם מגוון שירותים לתכנון נכון של תקופת הפנסיה.