Image by Tech Daily

כיצד בוחרים מנהל תיק השקעות

מנהל תיק השקעות הינו מומחה בניהול תיק ניירות ערך. הוא יכול לייעץ על חלופות השקעה שונות ולבנות תיק השקעות על פי צרכיו האישיים של הלקוח בהיבט של תשואה, חיסכון לטווח זמן, מיסוי וכו’.

לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (1995), מנהל תיק חייב להיות בעל רישיון ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים. בין היתר: לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, להיות גלוי ביותר עם לקוחותיו על הייעוץ או העסקאות, להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים אלה אם הלקוח אישר זאת בכתב, לתת עדיפות לנכסים הפיננסים של הלקוחות על פני נכסיו ולהתאים את הייעוץ והשירות ללקוחותיו.

למרות זאת, בחירת מנהל תיקי השקעות מתוך למעלה מ-150 חברות לניהול תיקי השקעות היא איננה משימה פשוטה, ולכן קיבצנו למענכם מספר עצות שימושיות שיסייעו בבחירת החברה ומנהל תיקי ההשקעות המתאים עבורכם:

ביצועים –אחד הצעדים הראשונים שעושים לקראת בחירת מנהל תיק השקעות היא בדיקת הביצועים של מנהל התיק. חשוב לבחון את הביצועים לאורך זמן ולא להסתנוור מביצועים יוצאי דופן, לחיוב או לשלילה בטווח הקצר. חשוב לבחון את מנהל התיק ובית ההשקעות לעומק, לראות כיצד הם פעלו בתקופות משבר, למשל מומלץ לבדוק את ביצועי התיקים שניהלו בשנת 2002, שהייתה שנה של ירידות בבורסה הישראלית.
עם זאת חשוב לזכור כי ביצועי העבר הם ביצועי העבר ואין הם מבטיחים לנו דבר לגבי העתיד.

שימו לב לנורות אדומות ! כאשר מנהל התיק מבטיח לכם תשואות מרחיקות לכת זה דבר המראה על חוסר מקצועיות ומעורר חשד. התרחקו גם כן ממנהלי תיקים המבטיחים לכם תשואה מסוימת מראש, הדבר אסור על פי חוק.

ניהול מקצועי, ניסיון וותק – חשוב לא פחות שכאשר בוחרים מנהל תיק השקעות להסתכל על הוותק האישי שלו, בשוק ההון הניסיון האישי והוותק שלו ושל בית ההשקעות הינו בעל חשיבות גבוה ביותר. בנוסף יש לבחון את גישת מנהל התיק, האם היא תואמת לאופי ולציפיות שלכם. אם גישתכם להשקעות היא סולידית, בחרו מנהל השקעות סולידי.

יחס ושירות – כל חברה רצינית היום שמה בראש מעייניה את חשיבות הקשר עם הלקוח, תוך מתן תשומת לב, שירות ויחס אישי לכל לקוח בין אם הוא פרטי או עסקי. יש לוודא כי גם לאחר העברת הכספים ופתיחת תיק ההשקעות יהיה מענה ראוי לפניותיכם ודרך התקשרות עם מנהל ההשקעות.

עלויות – יש לבדוק את כול העמלות הקיימות עבור ניהול התיק, לשאול כל שאלה ולברר כל עמלה על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך. העלות הקיימות הן: דמי ניהול, עלות מכירה או קניה ודמי שמירה. אל תתפתו לדמי ניהול נמוכים, זהו רכיב שולי ביותר בבחירת מנהל תיק ההשקעות ועלותו מתגמדת לעומת מה שאפשר להרוויח או להפסיד מהתקשרות עם מנהל תיקי השקעות מצליח או כושל.

שקיפות – במהל ההתקשרות עם מנהל התיק חייבת להיות שקיפות מלאה בפעילות בית ההשקעות. הלקוח חייב להיות חשוף לדרך ניהול בית ההשקעות, האסטרטגיה העומדת מאחורי רכישה או מכירה וכיצד מבוצעות פעולות אלה. כמו כן מומלץ שללקוח תהיה אפשרות לצפות בכל עת על הנעשה בתיק ההשקעות שלו דרך האינטרנט ולקבל דיווח על הנעשה מבית ההשקעות בתדירות גבוה.

הגנה על תיק – חשוב לברר כיצד מנהל התיק מתכוון להגן על התיק במצב של ירידות שערים, אם בכלל. בין הפעולות אותם יכול לבצע מנהל התיק כדי לשמור על ערך התיק: שימוש באופציות הגנה על התיק או בתעודות סל בחסר שעולות כשהשוק יורד.

רמת סיכון – על הלקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה עבורו בתיק ההשקעות. רמת הסיכון בתיק אינה תלויה רק ברכיב המניות בתיק, ישנם גם אגרות חוב המסוכנות לא פחות ממניות. לכן חשוב לוודא כי מנהל התיק מפזר את ההשקעות בצורה מרבית על מנת להקטין את מידת הסיכון, תוך כדי שימת דגש על גיוון התיק וחשיפה לחברות ולשווקים המובילים בעולם.

אנו בקבוצת INS בחרנו עבורך את הגופים המובילים בשוק בניהול תיקי השקעות הנמצאים עימנו בקשר שוטף ומבטיחים לך את ההשקעה המשתלמת והבטוחה ביותר.