Image by Marga Santoso

מנהל תיק השקעות מקצועי

הגדרת תיק השקעות היא אחזקה של יותר מנייר ערך אחד בידי המשקיע. התיק יכול לכלול מכשירים פיננסים כמו ניירות ערך, אחזקות במטבע זר, אחזקות באיגרות חוב, בפיקדונות מגוונים ועד. את התיק ההשקעות המשקיע יכול לנהל עבור עצמו, או להפקיד את ניהול כספו אצל מנהל תיקים בבית השקעות, בבנק או בחברת הביטוח. תיק ההשקעות משמש אמצעי לצמצום מסוים ברמת הסיכון הכוללת של הנכסים המוחזקים. במילים אחרות, ניתן להקטין את רמות סיכון מסוימים (בעיקר סיכון ספציפי – סיכון המשפיע על מספר קטן של נכסים) על ידי אחזקת מספר נכסים שונים עם רמות סיכון שונות.

ישנם ארבעה היבטים אשר יקבעו את אופיו של תיק ההשקעות:

תקופת ההשקעה המתוכננת – חשוב לדעת את טווח ההשקעה של התיק, במונחים של חודשים או שנים. מרכיב זה חשוב כיוון שהאסטרטגיה של ליווי תיק ההשקעות שונה בתכלית בין התקופות.

מטרת ההשקעה – לפני כול פעולה בתיק ההשקעות, במיוחד כאשר היא מצריכה השקעה נוספת, חשוב לברר ראשית את מטרות ההשקעה. המטרות יכולות להשפיע משמעותית על מבנה ההשקעה.

רמת סיכון – ניהול תיק השקעות כרוך בסיכון, לא כול השקעה תצליח להניב פירות בעתיד. האחראי על ניהול תיק ההשקעות שלכם אחרי על רמת הסיכון שבתיק, אך אתם קובעים האם הוא ישקיע בסיכון גבוה עם סיכוי לרווח גבוה או שישקיע בסיכון נמוך עם סיכוי לרווח נמוך בהתאמה. אז השאלה המתבקשת היא האם אתם אוהבי סיכון או שונאי סיכון ?

סכום ההשקעה – פרט חשוב לכל הדעות. אסטרטגיית ניהול תיק השקעות עשויה להשתנות בהתאם לסכום המושקע ובהתאם לחלק שהתיק מהווה מכלל חסכונותיכם.

במהלך ניהול תיק ההשקעות מומלץ להישאר בקשר תמידי עם מנהל תיק ההשקעות שלכם, בדרך זו תוכלו להתאים את אופן ניהול התיק לצורכים שלהם בהתאם לשינויים העתידים לחול בחייכם. ככול שהדיאלוג אותו תנהלו עם מנהל התיק יהיה טוב יותר, כך גם תיק ההשקעות וניהולו יותאם אליכם במידה טובה יותר.

לקבלת הצעה