Calculate Savings

תוכניות חיסכון

אנו בקבוצת INS מציעים מגוון תוכניות חיסכון במסלולים שונות. ישנם מסלולי השקעה סולידים ללא השקעה במניות וישנם מסלולי השקעה המשלבים מניות. בניגוד לפיקדונות בבנק ניתן לשלב ולנוע במסלולים בכל עת וללא עמלה, להשקיעה בהתאמה אישית ולבחור מסלול אחד או יותר להשקעה.

 

יתרונות חיסכון בחברת ביטוח:

כדי לעזור בהתלבטות בין חיסכון בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח לחיסכון בבנק ערכנו למענכם מספר יתרונות בולטים לחיסכון בחברות הביטוח:

  • מסלולי השקעה – ישנו מגוון גדול של מסלולי השקעה אשר מתאימים לכל משקיע ולכל תקופת זמן. ישנם מסלולים עם רכיב מניות גבוה, בינוני ואפילו אפסי.

  • נזילות – בשונה מתכנית החיסכון בבנק, רוב תוכניות החיסכון בחברות הביטוח נזילות ברמה היומית ואין צורך לסגור את התוכנית למספר שנים כדי לקבל אחוז ריבית יותר גבוהה. בנוסף אין “עמלות יציאה” או קנסות.

  • מיסוי – בתוכניות החיסכון בחברות הביטוח ישנם שני יתרונות מיסוי אשר שילובן מהווה יתרון אדיר: מעבר בין מסלולי השקעה אינו נחשב אירוע מס, בניגוד לחסכונות במערכת הבנקאית, ובנוסף, יש בתוכניות אלה דחיית מס לעת המשיכה, פעולה המאפשרת קיום סוג של מגן מס מאינפלציה בשל כך שהמיסוי הוא על הרווח הראלי המצטבר מיום תחילת התכנית ועד ליום המשיכה לעו״ש, ולא בזמן העברת הכספים מתוכנית פיננסית אחת לאחרת.

  • עלויות – אמנם יש בתכניות החיסכון בחברות הביטוח דמי ניהול אשר נגבים, אך מעבר לכך אין עמלות נוספות הקיימות בכול בנק בדרך כלל – עמלת מינימום, מקסימום, קניה, מכירה, שמירה, אי ביצוע וכדומה.

  • הפקדות בכל סכום – גובה ההפקדה גמיש ונח לכל כיס, ניתן להפקיד בהפקדה חודשית, הפקדה חד פעמית וכמובן שילוב שיניהם.

  • שיטת אנונה – ניתן להפקיד סכום חד פעמי לפוליסת החיסכון ומדי חודש יועבר ישירות סכום חודשי קבוע לבחירתך.

שילוב של היתרונות הקיימים בתכניות החיסכון בחברת ביטוח בעצם מאפשר לחוסך להגיע לסכום חיסכון גבוה יותר מאשר בתכניות החיסכון הנהוגות בבנק תחת אותם תנאים – אותו סכום חיסכון חודשי ולמשך אותו מספר שנים, לא נלקחים עמלות, יש הטבות מיסים רחבות יותר ומסלולי השקעה רחבים ומגוונים הרבה יותר.

מסלולי השקעה אפשריים:

הלקוח רשאי לבחור בכול מסלול אשר יחפוץ, עם אפשרות לשלב בין מסלולים ולשנות את תמהיל ההשקעה באופן חודשי אשר אינו כרוך בעלויות כלשהן.

מסלול עם מניות:

 כללי ללא מניות מסלול המיועד למשקיע אשר אינו מעוניין כלל בחשיפה למניות ומעדיף לנהל בעצמו את אחוז ההחזקה בכל אפיק (מדדי, שקלי, מט”חי) במסלול.

 אג”ח מדינה המסלול מיועד למשקיע המעוניין בתיק אג”ח מנוהל של מדינת ישראל ללא מניות וללא אג”ח חברות.

 אג”ח חברותה מסלול מיועד למשקיע המעוניין בתיק אג”ח מנוהל של חברות.

 מדד מסלול המיועד למשקיע המאמין באינפלציה חיובית גבוהה לאורך זמן ומעוניין בתשואה המושפעת מהמדד.

 שקלי מסלול המיועד למשקיע המאמין באינפלציה נמוכה לאורך זמן ומעוניין בתשואה שיקלית לא צמודה.

 מק”מ המסלול בעל רמת הסיכון הנמוך ביותר. מיועד למשקיעים המחפשים מסלול עם תנודות נמוכות ורמת סיכון נמוכה לטווח קצר.

כללי 1 תיק משולב המנוהל עפ”י שיקול דעת מנהל ההשקעות. המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים באמצעות מנהל ההשקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.

 כללי 2 (עד 20% מניות)מסלול הכולל גם אחוז קטן של מניות לצורך שיפור התשואה לאורך זמן. המסלול מיועד למעוניינים להשקיע ברמת סיכון נמוכה יחסית עם חשיפה למניות.

 כללי 3 (עד 40% מניות)מסלול הכולל אחזקה גבוה יחסית במניות. מיועד ללקוחות המעוניינים בהשקעה בסיכון גבוה, החוששים מחשיפה מלאה למניות.

 מניות (לפחות 70% מניות)מסלול תנודתי ברמת סיכון גבוה, המיועד ללקוחות המעוניינים להיות בחשיפה גבוהה לשוק המניות על מנת להשיג תשואה גבוה לאורך זמן.

 מסלול חו”ל המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל חלק מנכסיו הפיננסים בשווקים מחוץ לישראל.

 מט”ח המסלול מיועד למשקיעים המעוניינים בחשיפה של לפחות 90% באג”ח צמוד או נקוב למט”ח.

 

להלן דוגמא מספרית הממחישה את חשיבות תחילת החיסכון מוקדם ככל הניתן:

חיסכון חודשי - 1000 ₪  שנות חיסכון - 20  חודשי חיסכון - 240  סה”כ חיסכון - 240,000 ₪  שיעור תשואה שנתית - 5%  סה”כ תשואה - 171,034 ₪  סה”כ ערך עתידי - 411,033 ₪
חיסכון חודשי - 1000 ₪  שנות חיסכון - 30  חודשי חיסכון - 360  סה”כ חיסכון - 360,000 ₪  שיעור תשואה שנתית - 5%  סה”כ תשואה - 472,259 ₪  סה”כ ערך עתידי - 832,258 ₪
חיסכון חודשי - 1000 ₪  שנות חיסכון - 40  חודשי חיסכון - 480  סה”כ חיסכון - 480,000 ₪  שיעור תשואה שנתית - 5%  סה”כ תשואה - 1,046,020 ₪ סה”כ ערך עתידי - 1,526,020 ₪

 

כיצד בוחרים את תוכנית החיסכון הטובה ביותר עבורכם ?

כמובן שהתכניות שונות אחת מרעותה ועל מנת להתאים את תוכנית החיסכון הטובה ביותר ללקוח רצוי להיעזר בליווי מקצועי. קבוצת INS בשיתוף חברות הביטוח המובילות בארץ, ישמחו ללוות אתכם בבניית תוכנית חיסכון המתאימה לכל מטרה ובמיוחד לצורכיכם האישיים.